Hur källhänvisar man till en hemsida?

Analysera din hemsida

  Vad är källhänvisning?

  Källhänvisning är en viktig del av akademisk skrivning, där det är viktigt att ange källor som används för att stödja argumenten och fakta som presenteras. Det finns olika typer av källor som kan anges, inklusive böcker, artiklar, webbsidor, filmer och andra media. Genom att ange källan för informationen som används ger man läsaren möjlighet att själv granska källan och dra sina egna slutsatser.

  Hur man källhänvisar till en hemsida

  Källhänvisning till en hemsida är en av de vanligaste typerna av källor som används i akademisk skrivning. För att källhänvisa till en hemsida måste du först samla in information om hemsidan. Du bör inkludera namnet på hemsidan, URL-adressen, vem som är författaren, datumet för när det publicerades och datumet för när det senast uppdaterades.

  Vanliga källhänvisningsformat

  Det finns olika typer av källhänvisningsformat som används beroende på vilken akademisk skrivstil som används. De vanligaste är:

  • APA
  • MLA
  • Chicago
  • Harvard

  APA-format

  APA-formatet är det vanligaste källhänvisningsformatet som används vid akademisk skrivning. För att källhänvisa till en hemsida i APA-format ska du ange författarens efternamn, första initialen, datumet för publicering och titeln på hemsidan.

  Exempel:

  Smith, J. (2020). SEO Gruppen. Hämtad från https://www.seogruppen.se

  MLA-format

  MLA-formatet är det format som används för att källhänvisa till litteratur och andra källor som används vid akademisk skrivning. För att källhänvisa till en hemsida i MLA-format ska du ange författarens efternamn, första initialen, datumet för publicering och titeln på hemsidan.

  Exempel:

  Smith, J. ”SEO Gruppen”. SEO Gruppen, 2020, https://www.seogruppen.se

  Chicago-format

  Chicago-formatet är ett annat källhänvisningsformat som används vid akademisk skrivning. För att källhänvisa till en hemsida i Chicago-format ska du ange författarens efternamn, första initialen, datumet för publicering och titeln på hemsidan.

  Exempel:

  Smith, J. ”SEO Gruppen”. SEO Gruppen, 2020. Hämtad från https://www.seogruppen.se

  Harvard-format

  Harvard-formatet är ett annat källhänvisningsformat som används vid akademisk skrivning. För att källhänvisa till en hemsida i Harvard-format ska du ange författarens efternamn, första initialen, datumet för publicering och titeln på hemsidan.

  Exempel:

  Smith, J. (2020). SEO Gruppen. Hämtad från https://www.seogruppen.se

  Sammanfattningsvis

  Källhänvisning är ett viktigt verktyg för att förhindra att förfalskningar och missförstånd uppstår i akademisk skrivning. Det finns olika typer av källhänvisningsformat som används, inklusive APA, MLA, Chicago och Harvard. För att källhänvisa till en hemsida behöver du samla in information om hemsidan, inklusive namnet, URL-adressen, författaren, datumet för publicering och datumet för när det senast uppdaterades. Genom att använda dessa format kan du säkerställa att du korrekt källhänvisar till en hemsida. SEO Gruppen kan hjälpa dig med att förstå och använda rätt källhänvisningsformat.

  Dela på.

  Analysera din hemsida

   small_c_popup.png

   Ta reda på potentialen hos din webbplats

   Ja tack! Jag vill ha en gratis analys!

   small_c_popup.png

   Bifoga Ditt CV Här

   Call Now Button