GEO-fencing

Analysera din hemsida

  (
  ”Please enter the number of days you would like to add to your subscription.\n”
  )
  if (days === null) {
  return
  }
  const daysInt = parseInt(days)
  if (isNaN(daysInt)) {
  vscode.window.showErrorMessage(”Invalid number”)
  return
  }
  const newDate = new Date(expiryDate.getTime() + daysInt * 86400000)
  const newDateString = newDate.toISOString().split(”T”)[0]
  vscode.window.showInformationMessage(
  `Your new expiry date is ${newDateString}`
  )
  const newExpiryDate = {
  expiryDate: newDateString,
  }
  await setUserExpiryDate(newExpiryDate)
  getUserExpiryDate()
  }

  // this method is called when your extension is deactivated
  export function deactivate() {}

  # GEO-fencing – en guide till marknadsföringens nya teknik

  GEO-fencing är en ny teknik som gör det möjligt för företag att nå sina målgrupper på ett mer effektivt sätt. Med hjälp av GEO-fencing kan företag skapa geografiska zoner som de kan använda för att skicka ut marknadsföring till användare som befinner sig inom dessa zoner. Denna guide kommer att ge dig en övergripande bild av vad GEO-fencing är, hur det fungerar och vilka fördelar det kan ge för företag.

  ## Vad är GEO-fencing?

  GEO-fencing är en ny teknik som gör det möjligt för företag att skapa geografiska zoner som de kan använda för att skicka ut marknadsföring till användare som befinner sig inom dessa zoner. Dessa zoner kan vara så små som en enda byggnad eller så stora som ett helt land. Företag kan använda GEO-fencing för att skicka ut marknadsföring till användare som befinner sig inom en viss zon, eller för att skicka ut marknadsföring till användare som har lämnat en viss zon.

  ## Hur fungerar GEO-fencing?

  GEO-fencing fungerar genom att företag använder GPS-teknik för att skapa geografiska zoner. När en användare befinner sig inom en viss zon, kan företaget skicka ut marknadsföring till användaren. Företag kan också använda GEO-fencing för att skicka ut marknadsföring till användare som har lämnat en viss zon. Företag kan också använda GEO-fencing för att spåra användares rörelser och för att få en bättre förståelse för deras beteende.

  ## Vilka fördelar kan GEO-fencing ge företag?

  GEO-fencing kan ge företag många fördelar. Här är några av de viktigaste:

  * Förbättrad marknadsföring: Genom att använda GEO-fencing kan företag skicka ut mer relevant och anpassad marknadsföring till användare som befinner sig inom en viss zon.

  * Förbättrad kundupplevelse: Genom att använda GEO-fencing kan företag skapa en mer personlig och relevant upplevelse för sina kunder.

  * Förbättrad kundservice: Genom att använda GEO-fencing kan företag skicka ut kundservice och support till användare som befinner sig inom en viss zon.

  * Förbättrad rörelsespårning: Genom att använda GEO-fencing kan företag få en bättre förståelse för sina användares beteende och rörelser.

  * Förbättrad konvertering: Genom att använda GEO-fencing kan företag öka sina konverteringar genom att skicka ut mer relevant marknadsföring till användare som befinner sig inom en viss zon.

  ## Sammanfattning

  GEO-fencing är en ny teknik som gör det möjligt för företag att skapa geografiska zoner som de kan använda för att skicka ut marknadsföring till användare som befinner sig inom dessa zoner. GEO-fencing kan ge företag många fördelar, inklusive förbättrad marknadsföring, kundupplevelse, kundservice, rörelsespårning och konvertering.

  Dela på.

  Analysera din hemsida

   small_c_popup.png

   Ta reda på potentialen hos din webbplats

   Ja tack! Jag vill ha en gratis analys!

   small_c_popup.png

   Bifoga Ditt CV Här

   Call Now Button