SEM

Analysera din hemsida

  (text: String) {
  let alert = UIAlertController(title: ””, message: text, preferredStyle: .alert)
  let okAction = UIAlertAction(title: ”OK”, style: .default, handler: nil)
  alert.addAction(okAction)
  self.present(alert, animated: true, completion: nil)
  }

  func showAlert(title: String, msg: String) {
  let alert = UIAlertController(title: title, message: msg, preferredStyle: .alert)
  let okAction = UIAlertAction(title: ”OK”, style: .default, handler: nil)
  alert.addAction(okAction)
  self.present(alert, animated: true, completion: nil)
  }

  func showAlertWithAction(title: String, msg: String, okTitle: String, cancelTitle: String, okAction: @escaping () -> Void, cancelAction: @escaping () -> Void) {
  let alert = UIAlertController(title: title, message: msg, preferredStyle: .alert)
  let okAction = UIAlertAction(title: okTitle, style: .default) { (action) in
  okAction()
  }
  let cancelAction = UIAlertAction(title: cancelTitle, style: .cancel) { (action) in
  cancelAction()
  }
  alert.addAction(okAction)
  alert.addAction(cancelAction)
  self.present(alert, animated: true, completion: nil)
  }

  func showAlertWithAction(title: String, msg: String, okTitle: String, okAction: @escaping () -> Void) {
  let alert = UIAlertController(title: title, message: msg, preferredStyle: .alert)
  let okAction = UIAlertAction(title: okTitle, style: .default) { (action) in
  okAction()
  }
  alert.addAction(okAction)
  self.present(alert, animated: true, completion: nil)
  }

  func showAlertWithAction(title: String, msg: String, okTitle: String, cancelTitle: String, okAction: @escaping () -> Void) {
  let alert = UIAlertController(title: title, message: msg, preferredStyle: .alert)
  let okAction = UIAlertAction(title: okTitle, style: .default) { (action) in
  okAction()
  }
  let cancelAction = UIAlertAction(title: cancelTitle, style: .cancel, handler: nil)
  alert.addAction(okAction)
  alert.addAction(cancelAction)
  self.present(alert, animated: true, completion: nil)
  }

  func showActionSheet(title: String?, msg: String?, actionTitles:[String], actions:[(()->Void)]?) {
  let alert = UIAlertController(title: title, message: msg, preferredStyle: .actionSheet)
  for (index, title) in actionTitles.enumerated() {
  let action = UIAlertAction(title: title, style: .default, handler: { (action) in
  if let action = actions?[index] {
  action()
  }
  })
  alert.addAction(action)
  }
  let cancelAction = UIAlertAction(title: ”Cancel”, style: .cancel, handler: nil)
  alert.addAction(cancelAction)
  self.present(alert, animated: true, completion: nil)
  }

  func showActionSheet(title: String?, msg: String?, actionTitles:[String], actions:[(()->Void)]?, cancelTitle: String?, cancelAction: (()->Void)?) {
  let alert = UIAlertController(title: title, message: msg, preferredStyle: .actionSheet)
  for (index, title) in actionTitles.enumerated() {
  let action = UIAlertAction(title: title, style: .default, handler: { (action) in
  if let action = actions?[index] {
  action()
  }
  })
  alert.addAction(action)
  }
  if let cancelTitle = cancelTitle, let cancelAction = cancelAction {
  let cancelAction = UIAlertAction(title: cancelTitle, style: .cancel, handler: { (action) in
  cancelAction()
  })
  alert.addAction(cancelAction)
  }
  self.present(alert, animated: true, completion: nil)
  }

  func showActionSheetWithDestructiveAction(title: String?, msg: String?, actionTitles:[String], actions:[(()->Void)]?, destructiveTitle: String?, destructiveAction: (()->Void)?) {
  let alert = UIAlertController(title: title, message: msg, preferredStyle: .actionSheet)
  for (index, title) in actionTitles.enumerated() {
  let action = UIAlertAction(title: title, style: .default, handler: { (action) in
  if let action = actions?[index] {
  action()
  }
  })
  alert.addAction(action)
  }
  if let destructiveTitle = destructiveTitle, let destructiveAction = destructiveAction {
  let destructiveAction = UIAlertAction(title: destructiveTitle, style: .destructive, handler: { (action) in
  destructiveAction()
  })
  alert.addAction(destructiveAction)
  }
  let cancelAction = UIAlertAction(title: ”Cancel”, style: .cancel, handler: nil)
  alert.addAction(cancelAction)
  self.present(alert, animated: true, completion: nil)
  }

  func showActionSheetWithDestructiveAction(title: String?, msg: String?, actionTitles:[String], actions:[(()->Void)]?, destructiveTitle: String?, destructiveAction: (()->Void)?, cancelTitle: String?, cancelAction: (()->Void)?) {
  let alert = UIAlertController(title: title, message: msg, preferredStyle: .actionSheet)
  for (index, title) in actionTitles.enumerated() {
  let action = UIAlertAction(title: title, style: .default, handler: { (action) in
  if let action = actions?[index] {
  action()
  }
  })
  alert.addAction(action)
  }
  if let destructiveTitle = destructiveTitle, let destructiveAction = destructiveAction {
  let destructiveAction = UIAlertAction(title: destructiveTitle, style: .destructive, handler: { (action) in
  destructiveAction()
  })
  alert.addAction(destructiveAction)
  }
  if let cancelTitle = cancelTitle, let cancelAction = cancelAction {
  let cancelAction = UIAlertAction(title: cancelTitle, style: .cancel, handler: { (action) in
  cancelAction()
  })
  alert.addAction(cancelAction)
  }
  self.present(alert, animated: true, completion: nil)
  }

  func showTextFieldAlert(title: String?, msg: String?, placeholder: String?, okTitle: String, cancelTitle: String, okAction: @escaping (String?) -> Void, cancelAction: @escaping () -> Void) {
  let alert = UIAlertController(title: title, message: msg, preferredStyle: .alert)
  alert.addTextField { (textField) in
  textField.placeholder = placeholder
  }
  let okAction = UIAlertAction(title: okTitle, style: .default) { (action) in
  if let text = alert.textFields?.first?.text {
  okAction(text)
  } else {
  okAction(nil)
  }
  }
  let cancelAction = UIAlertAction(title: cancelTitle, style: .cancel) { (action) in
  cancelAction()
  }
  alert.addAction(okAction)
  alert.addAction(cancelAction)
  self.present(alert, animated: true, completion: nil)
  }

  func showTextFieldAlert(title: String?, msg: String?, placeholder: String?, okTitle: String, cancelTitle: String, okAction: @escaping (String?) -> Void) {
  let alert = UIAlertController(title: title, message: msg, preferredStyle: .alert)
  alert.addTextField { (textField) in
  textField.placeholder = placeholder
  }
  let okAction = UIAlertAction(title: okTitle, style: .default) { (action) in
  if let text = alert.textFields?.first?.text {

  # SEM – En guide till sökmotoroptimering

  Sökmotoroptimering (SEM) är ett viktigt verktyg för att förbättra webbplatsens synlighet och rankning på sökmotorer som Google, Yahoo och Bing. Genom att använda SEM kan du öka antalet besökare till din webbplats och få en högre rankning på sökmotorer. Det kan även hjälpa dig att få mer trafik till din webbplats och öka försäljningen.

  I den här guiden kommer vi att gå igenom grunderna i SEM och hur man kan använda det för att förbättra sin webbplats.

  ## Vad är sökmotoroptimering?

  Sökmotoroptimering (SEM) är en samling av tekniker som används för att förbättra webbplatsens synlighet och rankning på sökmotorer. Det kan innebära att man använder sökordsoptimering, länkbyggande, sökmotorannonsering, webbplatsanalys och andra tekniker för att förbättra webbplatsens rankning.

  ## Varför är sökmotoroptimering viktigt?

  Sökmotoroptimering är viktigt eftersom det kan hjälpa dig att öka antalet besökare till din webbplats och få en högre rankning på sökmotorer. Det kan även hjälpa dig att få mer trafik till din webbplats och öka försäljningen.

  ## Hur man använder sökmotoroptimering

  Här är några av de vanligaste teknikerna som används inom sökmotoroptimering:

  – Sökordsoptimering: Det innebär att man använder sökord som är relevanta för webbplatsen för att förbättra dess rankning.

  – Länkbyggande: Det innebär att man skapar länkar från andra webbplatser till din webbplats för att öka dess rankning.

  – Sökmotorannonsering: Det innebär att man använder betalda annonser för att öka antalet besökare till webbplatsen.

  – Webbplatsanalys: Det innebär att man analyserar webbplatsen för att se vilka förbättringar som kan göras för att öka rankningen.

  ## Slutsats

  Sökmotoroptimering är ett viktigt verktyg för att förbättra webbplatsens synlighet och rankning på sökmotorer. Genom att använda SEM kan du öka antalet besökare till din webbplats och få en högre rankning på sökmotorer. Det kan även hjälpa dig att få mer trafik till din webbplats och öka försäljningen.

  Dela på.

  Relaterade inlägg.

  Analysera din hemsida

   small_c_popup.png

   Bifoga Ditt CV Här

   small_c_popup.png

   Ta reda på potentialen hos din webbplats

   Ja tack! Jag vill ha en gratis analys!

   Call Now Button